W sobotę, 8 - go marca o godz. 18.00 zapraszamy na nasz coroczny Koncert "WDZIĘCZNI BO TRZEŹWI". Koncert odbędzie się w Okęckiej Sali Widowiskowej przy

ul. 1 Sierpnia 36a. Cegiełki już do nabycia w klubowym bufecie.