SKŁAD ZARZĄDU

STOWARZYSZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

"KLUB POZNAŃSKA 38"

 

PREZES........................ Marcin Walendziński

WICEPREZES.............. Wojciech Wojciechowski

WICEPREZES.............. Aldona Michalska

SKARBNIK................... Urszula Zaborska

SEKRETARZ................ Lucyna Leng

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

 

  1..................................Zbigniew Bartkowiak                                        

  2..................................Janusz Jeżo

  3..................................Jerzy Sojka